Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 3. kpc
  Art. 3.   Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania...
 • Art. 4. kpc
  Art. 4. 
 • Art. 7. kpc
  Art. 7.   Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już...
 • Art. 19. kpc
  Art. 19. § 1.  W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość...
 • Art. 27. kpc
  Art. 27. § 1.  Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. § 2.  Miejsce...
Ostatnie wątki na forum