Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO
 • Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
 • Art. 526. kpc
  Art. 526. § 1.  W sprawach o uznanie za zmarłego właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy...
 • Art. 527. kpc
  Art. 527.  Do zgłoszenia wniosku o uznanie za zmarłego uprawniony jest każdy zainteresowany.
 • Art. 528. kpc
  Art. 528.  Wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić nie wcześniej niż na rok przed końcem terminu, po upływie którego zaginiony może...
 • Art. 529. kpc
  Art. 529. § 1.  Wniosek o uznanie za zmarłego, oprócz danych koniecznych dla wniosku o wszczęcie postępowania, powinien zawierać:...
 • Art. 530. kpc
  Art. 530. § 1.  Jeżeli według treści wniosku istnieją przesłanki do uznania zaginionego za zmarłego, sąd zarządzi ogłoszenie o...
 • Art. 531. kpc
  Art. 531. § 1.  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszcza się w piśmie poczytnym na całym obszarze Państwa i podaje publicznie do...
 • Art. 532. kpc
  Art. 532.  Dalsze postępowanie może toczyć się przed upływem terminu podanego w ogłoszeniu, nie może jednak być zakończone wcześniej...
 • Art. 533. kpc
  Art. 533.  Przed wydaniem postanowienia uznającego zaginionego za zmarłego sąd powinien wysłuchać w miarę możności osoby bliskie...
 • Art. 534. kpc
  Art. 534.  Jeżeli w toku postępowania o uznanie za zmarłego okaże się, że śmierć zaginionego jest niewątpliwa, sąd przeprowadzi dalsze...
 • Art. 535. kpc
  Art. 535.  Do postępowania o stwierdzenie zgonu osoby, której śmierć mimo niesporządzenia aktu zgonu jest niewątpliwa, stosuje się...
 • Art. 536. kpc
  Art. 536.  Wniosek o stwierdzenie zgonu może być zgłoszony w każdym czasie.
 • Art. 537. kpc
  Art. 537. § 1.  Zarządzenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania nie jest obowiązkowe. § 2.  Sąd może jednak, jeżeli uzna to za...
 • Art. 538. kpc
  Art. 538. § 1.  W postanowieniu stwierdzającym zgon należy chwilę śmierci ściśle oznaczyć, stosownie do wyników postępowania. § 2....
 • Art. 539. kpc
  Art. 539.  Dowód, że osoba uznana za zmarłą albo której zgon został stwierdzony pozostaje przy życiu lub że śmierć jej nastąpiła w...
 • Art. 540. kpc
  Art. 540.  Właściwy jest sąd, który w pierwszej instancji orzekł uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.
 • Art. 541. kpc
  Art. 541. § 1.  Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon może zgłosić każdy...
 • Art. 542. kpc
  Art. 542.  W razie przeprowadzenia dowodu, że osoba uznana za zmarłą albo której zgon został stwierdzony pozostaje przy życiu, sąd...
 • Art. 543. kpc
  Art. 543.  Jeżeli osoba, którą uznano za zmarłą lub której zgon stwierdzono, zjawi się osobiście w sądzie i wykaże swoją tożsamość, sąd...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 533. kpc
  Art. 533.  Przed wydaniem postanowienia uznającego zaginionego za zmarłego sąd powinien wysłuchać w miarę możności osoby bliskie...
 • Art. 535. kpc
  Art. 535.  Do postępowania o stwierdzenie zgonu osoby, której śmierć mimo niesporządzenia aktu zgonu jest niewątpliwa, stosuje się...
 • Art. 538. kpc
  Art. 538. § 1.  W postanowieniu stwierdzającym zgon należy chwilę śmierci ściśle oznaczyć, stosownie do wyników postępowania. § 2....
 • Art. 541. kpc
  Art. 541. § 1.  Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon może zgłosić każdy...
 • Art. 543. kpc
  Art. 543.  Jeżeli osoba, którą uznano za zmarłą lub której zgon stwierdzono, zjawi się osobiście w sądzie i wykaże swoją tożsamość, sąd...