Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 530. kpc
  Art. 530. § 1.  Jeżeli według treści wniosku istnieją przesłanki do uznania zaginionego za zmarłego, sąd zarządzi ogłoszenie o...
 • Art. 540. kpc
  Art. 540.  Właściwy jest sąd, który w pierwszej instancji orzekł uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.
 • Art. 550. kpc
  Art. 550. § 1.  Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwilą, gdy: 1) wniosek o ubezwłasnowolnienie został...
 • Art. 554. kpc
  Art. 554. § 1.   Sąd może, jeżeli na podstawie opinii dwóch biegłych lekarzy uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie osoby, której...