Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 998 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2016 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 997 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 października 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 996 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 995 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2016 r. z podziałem na województwa  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 994 Zarządzenie nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 993 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 992 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017  / Minister Środowiska /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 991 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 990 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 października 2016 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 989 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2016 r. w stosunku do września 2010 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
Więcej
Najnowsze wiadomości