wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 45 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 44 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2016 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 42 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 41 Postanowienie nr 115.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 40 Postanowienie Nr 115.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 39 Zarządzenie nr 1/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 38 Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 37 Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2017 nr 000 poz. 36 Postanowienie nr 1130.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
Więcej
Najnowsze wiadomości