Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 466 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli  / Sejm /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 465 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2016 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 464 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie uczczenia 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego  / Sejm /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 463 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 462 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2016 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 461 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2016 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 460 Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony  / Minister Gospodarki /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 459 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2016 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 458 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2016 r. w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych ,,Solidarność"  / Senat /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 457 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Zgromadzenie Narodowe /
Więcej
Najnowsze wiadomości