Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 573 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku kart do głosowania oraz wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących dostarczenia kart do głosowania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom do spraw referendum utworzonym w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 572 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 571 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 570 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 569 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 568 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 567 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 566 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 565 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 czerwca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 564 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
Więcej