Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 294 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021"  / Minister Gospodarki /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 283 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 282 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych  / Minister Zdrowia /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 281 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 280 Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie Zespołu do spraw przygotowania wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz wsparcia organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 279 Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Narodowy Plan Szerokopasmowy"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 278 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 277 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 276 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 275 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2015 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki