Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 355 Zarządzenie nr Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 354 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2011-2014  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 353 Komunikat Nr 04/2015/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 352 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 351 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 350 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 349 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 348 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 347 Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 346 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
Więcej