Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 779 Oświadczenie rządowe z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisanym w Łucku dnia 14 marca 2013 r.
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 778 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, podpisane w Łucku dnia 14 marca 2013 r.
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 777 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 sierpnia 2015 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 776 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr 1131.26.2015 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 775 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Mariusza Kwiatkowskiego  / Marszałek Sejmu /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 774 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej  / Marszałek Sejmu /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 773 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego  / Marszałek Sejmu /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 772 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Jana Łopińskiego  / Marszałek Sejmu /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 771 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 1131.16.2015 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 770 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
Więcej