Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 653 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 652 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 651 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2015 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 650 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 649 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.8.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 648 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. nr 115.9.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 647 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 lipca 2015 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 646 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 115.7.2015 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 645 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku  / Sejm /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 644 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
Więcej