wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1169 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020  / Minister Rozwoju i Finansów /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1168 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1167 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Rozwoju i Finansów /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1166 Zarządzenie nr 25/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 35. rocznicę pacyfikacji kopalni ,,Wujek"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1165 Zarządzenie nr 24/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - szeląg, talar Stefana Batorego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1164 Zarządzenie nr 23/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Aleksander Jagiellończyk  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1163 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2015 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1162 Zarządzenie nr 169 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1161 Zarządzenie nr 165 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 1160 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2017  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
Więcej
Najnowsze wiadomości