Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 445 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 444 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 443 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 442 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2014 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 441 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 440 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 439 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 438 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 437 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2015 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 436 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2015 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /
Więcej