Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 589 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 588 Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 586 Zarządzenie nr 50/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany  / Prezes Najwyższej Izby Kontroli /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 585 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 584 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku  / Sejm /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 583 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 582 Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 581 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu  / Sejm /
  • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 580 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2014 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki