Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.  / Minister Gospodarki /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 104 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2014 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 r.  / Minister Gospodarki /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 103 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 102 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 101 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 100 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 99 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka  / Marszałek Sejmu /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 98 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2015 r. zmieniający komunikat w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 97 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /
  • Monitor Polski - rok 2015 nr 000 poz. 96 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. nr 110-58-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki