Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Monitor Polski
Ostatnie dokumenty
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017  / Minister Środowiska /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 717 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 716 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2015 r.
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 715 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2016 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 714 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 713 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisanym w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 712 Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2016-2019, podpisany w Warszawie dnia 20 czerwca 2016 r.
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 711 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia ,,Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030"  / Rada Ministrów /
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 710 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
  • Monitor Polski - rok 2016 nr 000 poz. 709 Porozumienie z dnia 2 maja 2016 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Hanoi dnia 22 stycznia 2008 r.
Więcej
Najnowsze wiadomości