Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 461 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 460 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 459 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych  / Minister Środowiska /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku  / Minister Środowiska /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej  / Minister Edukacji Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej