wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1962 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii  / Minister Energii /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1961 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1960 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie realizacji recept farmaceutycznych lub zapotrzebowań w aptekach szpitalnych i zakładowych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz wydawania produktów leczniczych z tych aptek  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1959 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1958 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu błędu  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1957 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1956 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1955 Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1954 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1953 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie ,,Duży Dom"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
Najnowsze wiadomości