Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1028 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1027 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zastępczej  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1026 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1025 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy  / Rada Państwa /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1022 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1021 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2014 r. sygn. akt SK 53/13  / Trybunał Konstytucyjny /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia granic powiatu zielonogórskiego  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1019 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 10 maja 2010 r.
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki