Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1467 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r.  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1466 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1465 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1464 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2015 r. na rzecz obrony państwa  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1463 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanym w Warszawie dnia 9 września 2013 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1462 Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2013 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1461 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1460 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 9 września 2013 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1459 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13  / Trybunał Konstytucyjny /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1458 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt SK 20/12  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki