Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1145 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1144 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1143 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej ,,Lubelskiemu Instytutowi Kultury Prawosławnej"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1142 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1141 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1140 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego  / Minister Edukacji Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegominister Pracy i Polityki Społecznej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1138 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1136 Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki