Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 122 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 121 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 118 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 117 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Węgier o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Budapeszcie dnia 29 stycznia 2014 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 116 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzonej w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 115 Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej, sporządzona w Abu Zabi dnia 13 stycznia 2013 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 114 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 113 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 112 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku  / Minister Środowiska /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki