Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1213 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1212 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1211 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1210 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1208 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1207 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1206 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1204 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach abonamentowych  / Marszałek Sejmu /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki