Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1799 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1798 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1797 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1796 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1795 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1794 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn. akt K 52/13  / Trybunał Konstytucyjny /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1793 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1792 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1791 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1790 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki