Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 959 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 958 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 957 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Trzebnica - zespół dawnego opactwa cysterek"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 956 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Warszawa - zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 955 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii ,,Kołbacz - założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej"  / Prezydent Rzeczypospolitej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 954 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 952 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 951 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki