Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw
Ostatnie dokumenty
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1529 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1528 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie konsumenckim  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1527 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego  / Minister Rozwoju /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1526 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1525 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1524 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1523 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1522 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego  / Minister Sprawiedliwości /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1521 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących produktów mięsnych oraz określenia sposobu postępowania z surowcami, które nie mogą być wykorzystane do produkcji produktów mięsnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1520 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2016 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej
Najnowsze wiadomości