Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

TYTUŁ IV. JURYSDYKCJA KRAJOWA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1106. kpc
  Art. 1106. § 1.  Do jurysdykcji krajowej należą sprawy o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie zgonu osoby będącej obywatelem polskim...
 • Art. 1107. kpc
  Art. 1107.  § 1 . Do jurysdykcji krajowej należą sprawy z zakresu opieki i kurateli nad osobą będącą obywatelem polskim lub...
 • Art. 1109. kpc
  Art. 1109 .  W stosunku do spadku podlegającego jurysdykcji sądu polskiego po osobie, która w chwili śmierci nie miała miejsca...
 • Art. 1110. kpc
  Art. 1110.   Do jurysdykcji krajowej należą również inne niż wymienione w art. 1106-1109 1 sprawy rozpoznawane w postępowaniu...