Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

CZĘŚĆ PIERWSZA Postępowanie rozpoznawcze KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 720. kpc
    Art. 720.   Do odtworzenia akt sprawy zakończonej w państwowym biurze notarialnym właściwy jest sąd rejonowy, w którego okręgu...
  • Art. 723. kpc
    Art. 723. § 1.  Sąd może skazać na grzywnę każdego, kto nie uczynił zadość wezwaniu dokonanemu w myśl artykułu poprzedzającego. § 2....
  • Art. 728. kpc
    Art. 728.  Jeżeli akta nie mogą być odtworzone lub odtworzone zostały w części niewystarczającej do podjęcia dalszego postępowania,...