Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

DZIAŁ II. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 562. kpc
  Art. 562.  Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na...
 • Art. 582. kpc
  Art. 582.  Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może nastąpić dopiero po...
 • Art. 586. kpc
  Art. 586. § 1.  Sąd opiekuńczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy. § 2.   Na rozprawę wzywa się przysposabiającego...
 • Art. 590. kpc
  Art. 590.  Obejmując opiekę opiekun składa następujące przyrzeczenie: ,,Przyrzekam, że powierzone mi obowiązki opiekuna wykonam z całą...
 • Art. 594. kpc
  Art. 594.   Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze...