Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 370. kpc
  Art. 370.   Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą...
 • Art. 379. kpc
  Art. 379.  Nieważność postępowania zachodzi: 1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna,  2) jeżeli strona nie miała zdolności...
 • Art. 395. kpc
  Art. 395. § 1.   Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia...
 • Art. 398. kpc
  Art. 398.  Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego.