Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 379. kpc
    Art. 379.  Nieważność postępowania zachodzi: 1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna,  2) jeżeli strona nie miała zdolności...
  • Art. 380. kpc
    Art. 380.  Sąd drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały...
  • Art. 386. kpc
    Art. 386. § 1.  W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. § 2.  W...