Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1023. kpc
  Art. 1023. § 1.  Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. § 2...
 • Art. 1024. kpc
  Art. 1024. § 1.  W planie podziału należy wymienić: 1) sumę ulegającą podziałowi;   2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w...
 • Art. 1033. kpc
  Art. 1033. § 1.   Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi....
 • Art. 1035. kpc
  Art. 1035.   Niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi komornik sporządza projekt planu podziału...