Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ VIII. PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1023. kpc
  Art. 1023. § 1.  Organ egzekucyjny sporządza plan podziału pomiędzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości. § 2...
 • Art. 1024. kpc
  Art. 1024. § 1.  W planie podziału należy wymienić: 1) sumę ulegającą podziałowi;   2) wierzytelności i prawa osób uczestniczących w...
 • Art. 1025. kpc
  Art. 1025. § 1.   Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 1) koszty egzekucyjne,   2) należności...
 • Art. 1026. kpc
  Art. 1026. § 1 .  Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności i praw tej samej...
 • Art. 1027. kpc
  Art. 1027. § 1 . O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby uczestniczące w podziale. § 2.  Zarzuty przeciwko...
 • Art. 1028. kpc
  Art. 1028. § 1.  Jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Wniesienie...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1025. kpc
  Art. 1025. § 1.   Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności: 1) koszty egzekucyjne,   2) należności...
 • Art. 1028. kpc
  Art. 1028. § 1.  Jeżeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. Wniesienie...
 • Art. 1029. kpc
  Art. 1029. § 1.   Na podstawie oświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dłużnika oraz spisu wierzytelności i praw osób uczestniczących w...
 • Art. 1033. kpc
  Art. 1033. § 1.   Plan podziału sporządza komornik niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi....