Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ VIII. PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI
 • Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
 • Art. 1035. kpc
  Art. 1035.   Niezwłocznie po złożeniu na rachunek depozytowy sądu sumy ulegającej podziałowi komornik sporządza projekt planu podziału...
 • Art. 1036. kpc
  Art. 1036.  W podziale oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą: wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia...
 • Art. 1037. kpc
  Art. 1037. § 1.  Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału okaże się, że nabywca uiszczając cenę, potrącił wierzytelność, która się w...
 • Art. 1038. kpc
  Art. 1038.   Jeżeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu wierzyciela, reszta sumy pozostanie na...
 • Art. 1039. kpc
  Art. 1039.  Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona na kilku nieruchomościach łącznie, wierzyciel powinien przed uprawomocnieniem się...
 • Art. 1040. kpc
  Art. 1040. § 1.   Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie zależne jest od warunku zawieszającego albo od...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1027. kpc
  Art. 1027. § 1 . O sporządzeniu planu podziału zawiadamia się dłużnika i osoby uczestniczące w podziale. § 2.  Zarzuty przeciwko...
 • Art. 1038. kpc
  Art. 1038.   Jeżeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu wierzyciela, reszta sumy pozostanie na...