Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1169. kpc
  Art. 1169. § 1.  Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów). § 2.  W braku takiego określenia powołuje...
 • Art. 1170. kpc
  Art. 1170. § 1.  Arbitrem może być osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2....
 • Art. 1171. kpc
  Art. 1171. § 1 . Strony mogą uzgodnić sposób powołania arbitrów. § 2.  W braku takiego uzgodnienia arbitrów powołuje się w sposób...
 • Art. 1172. kpc
  Art. 1172.  Jeżeli według umowy stron arbitra lub arbitra przewodniczącego ma powołać osoba trzecia, która nie dokonała tego w terminie...
 • Art. 1178. kpc
  Art. 1178. § 1 . W razie wygaśnięcia powołania arbitra nowy (zastępczy) arbiter jest powoływany w sposób, który jest przewidziany dla...