Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1176. kpc
    Art. 1176. § 1 . Strony mogą określić tryb postępowania o wyłączenie arbitra. § 2 . Jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym...
  • Art. 1177. kpc
    Art. 1177. § 1 . Strony mogą w każdym czasie złożyć zgodne oświadczenie na piśmie o odwołaniu każdego z arbitrów. § 2.  Na wniosek...