Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1169. kpc
    Art. 1169. § 1.  Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów). § 2.  W braku takiego określenia powołuje...
  • Art. 1174. kpc
    Art. 1174. § 1 . Osoba powołana na arbitra powinna niezwłocznie ujawnić stronom wszystkie okoliczności, które mogłyby wzbudzić...
  • Art. 1179. kpc
    Art. 1179. § 1.  Arbiter ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem...