Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1169. kpc
    Art. 1169. § 1.  Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego (arbitrów). § 2.  W braku takiego określenia powołuje...
  • Art. 1172. kpc
    Art. 1172.  Jeżeli według umowy stron arbitra lub arbitra przewodniczącego ma powołać osoba trzecia, która nie dokonała tego w terminie...
  • Art. 1177. kpc
    Art. 1177. § 1 . Strony mogą w każdym czasie złożyć zgodne oświadczenie na piśmie o odwołaniu każdego z arbitrów. § 2.  Na wniosek...