Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 492. kpc
    Art. 492.  § 1.  Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota...
  • Art. 494. kpc
    Art. 494.  § 1.  Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również...
  • Art. 497. kpc
    Art. 497 1 .  § 1.  Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. § 2.  Sąd rozpoznaje sprawy na...