Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ I. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH
 • Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację
 • Art. 436. kpc
  Art. 436.  § 1.  Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe...
 • Art. 437. kpc
  Art. 437. 
 • Art. 438. kpc
  Art. 438. 
 • Art. 439. kpc
  Art. 439.  § 1.  Powództwo wzajemne o rozwód lub o separację jest niedopuszczalne. § 2.  W czasie trwania procesu o rozwód lub o...
 • Art. 440. kpc
  Art. 440. § 1 . Jeżeli sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie....
 • Art. 441. kpc
  Art. 441.  Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również...
 • Art. 442. kpc
  Art. 442.   Jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie...
 • Art. 443. kpc
  Art. 443. 
 • Art. 444. kpc
  Art. 444.   Małżonek może dochodzić roszczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak również na wypadek...
 • Art. 445. kpc
  Art. 445.  § 1.  W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny...
 • Art. 446. kpc
  Art. 446.  W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się.  
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 427. kpc
  Art. 427.  Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna,...
 • Art. 435. kpc
  Art. 435. § 1.  Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich. § 2.  Nie dotyczy to części orzekającej o prawach i roszczeniach...
 • Art. 441. kpc
  Art. 441.  Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również...
 • Art. 446. kpc
  Art. 446.  W razie śmierci jednego z małżonków postępowanie umarza się.