Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 232 kpc
  Art. 232 .  Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie...
 • Art. 233. kpc
  Art. 233. § 1 . Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego...
 • Art. 242. kpc
  Art. 242.  Jeżeli postępowanie dowodowe napotyka przeszkody o nieokreślonym czasie trwania, sąd może oznaczyć termin, po którego...
 • Art. 245. kpc
  Art. 245.  Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.
 • Art. 265. kpc
  Art. 265. § 1.  Do przesłuchania świadka nie władającego dostatecznie językiem polskim sąd może przybrać tłumacza. § 2.  Do tłumaczy...