Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 233. kpc
  Art. 233. § 1 . Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego...
 • Art. 240. kpc
  Art. 240. § 1.  Sąd nie jest związany swym postanowieniem dowodowym i może je stosownie do okoliczności uchylić lub zmienić nawet na...
 • Art. 241. kpc
  Art. 241.  Sąd orzekający może zarządzić powtórzenie lub uzupełnienie postępowania dowodowego.
 • Art. 257. kpc
  Art. 257.  Sąd oceni na podstawie okoliczności poszczególnego wypadku, czy i o ile dokument zachowuje moc dowodową pomimo przekreśleń,...
 • Art. 259. kpc
  Art. 259.  Świadkami nie mogą być: 1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń;   2) wojskowi i...