Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 464. kpc
  Art. 464. § 1.  Odrzucenie pozwu nie może nastąpić z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, gdy do rozpoznania sprawy właściwy jest...
 • Art. 471 kpc
  Art. 471 . Termin rozprawy powinien być wyznaczony tak, aby od daty zakończenia czynności wyjaśniających, a jeżeli nie podjęto tych...
 • Art. 474. kpc
  Art. 474.  W razie stwierdzenia w toku rozpoznawania sprawy poważnego uchybienia przepisom prawa przez zakład pracy lub organ rentowy,...
 • Art. 477. kpc
  Art. 477.   W postępowaniu wszczętym z powództwa pracownika wezwania do udziału w sprawie, o którym mowa w  art. 194 § 1 i § 3, sąd...
 • Art. 477. kpc
  Art. 477 8 .  § 1 . Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których...