Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1162. kpc
    Art. 1162. § 1.  Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. § 2.   Wymaganie dotyczące formy zapisu na sąd polubowny...
  • Art. 1168. kpc
    Art. 1168. § 1.  Jeżeli osoba wyznaczona w zapisie na sąd polubowny jako arbiter lub arbiter przewodniczący odmawia pełnienia tej...