Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 399. kpc
  Art. 399. § 1.   W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone...
 • Art. 409 kpc
  Art. 409 .  Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę...
 • Art. 412. kpc
  Art. 412. § 1.  Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. § 2.   Po ponownym rozpoznaniu sprawy...
 • Art. 413. kpc
  Art. 413.  Sędzia, którego udziału lub zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania w postępowaniu...