Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 401. kpc
  Art. 401 . Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: 1)  jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona...
 • Art. 402. kpc
  Art. 402. 
 • Art. 410. kpc
  Art. 410. § 1 .  Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie....
 • Art. 415. kpc
  Art. 415.   Uchylając lub zmieniając wyrok, sąd na wniosek skarżącego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie orzeka o zwrocie...