Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 399. kpc
  Art. 399. § 1.   W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone...
 • Art. 401. kpc
  Art. 401 . Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: 1)  jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona...
 • Art. 415. kpc
  Art. 415.   Uchylając lub zmieniając wyrok, sąd na wniosek skarżącego w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie orzeka o zwrocie...
 • Art. 416. kpc
  Art. 416. § 1.   Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o...