Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 184. kpc
  Art. 184.   Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sąd...
 • Art. 190. kpc
  Art. 190.  Można dochodzić przyszłych powtarzających się świadczeń, jeżeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego strony stosunku...
 • Art. 213. kpc
  Art. 213.  § 1.  Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony. § 2.  Sąd jest związany...
 • Art. 225. kpc
  Art. 225.  Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo.
 • Art. 226. kpc
  Art. 226.  Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą odwołać się do sądu.