Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI PIERWSZEJ INSTANCJI

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 187. kpc
  Art. 187. § 1.  Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) dokładnie określone żądanie, a w...
 • Art. 191. kpc
  Art. 191.  Powód może dochodzić jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się one do tego samego...
 • Art. 196. kpc
  Art. 196. § 1.  Jeżeli okaże się, że powództwo zostało wniesione nie przez osobę, która powinna występować w sprawie w charakterze...
 • Art. 209. kpc
  Art. 209.  Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności.
 • Art. 220. kpc
  Art. 220.  Sąd może ograniczyć rozprawę do poszczególnych zarzutów lub zagadnień wstępnych.