Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 188. kpc
  Art. 188. 
 • Art. 190. kpc
  Art. 190.  Można dochodzić przyszłych powtarzających się świadczeń, jeżeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego strony stosunku...
 • Art. 193. kpc
  Art. 193. § 1.  Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. § 2.   Jeżeli w myśl przepisu...
 • Art. 194. kpc
  Art. 194. § 1.   Jeżeli okaże się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być w sprawie stroną pozwaną, sąd...
 • Art. 207. kpc
  Art. 207. § 1.   Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. § 2.  W sprawach zawiłych lub rozrachunkowych...