Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 199. kpc
  Art. 199. § 1.  Sąd odrzuci pozew: 1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna;   2) jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi...
 • Art. 206. kpc
  Art. 206. § 1.   Termin rozprawy wyznacza przewodniczący. Jednocześnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarządza doręczenie pozwu i...
 • Art. 223. kpc
  Art. 223. § 1.  Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po...
 • Art. 226. kpc
  Art. 226.  Od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy strony mogą odwołać się do sądu.