Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ IV. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
 • Rozdział 4 Wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • Art. 655. kpc
  Art. 655. § 1.   Jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza zachodzi wątpliwość, czy zostały w nim zamieszczone wszystkie przedmioty...
 • Art. 656. kpc
  Art. 656.  Sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych sąd rozpoznaje na rozprawie, wzywając oprócz wnioskodawcy tych, którzy są...
 • Art. 657. kpc
  Art. 657.  Jeżeli wniosek o wyjawienie skierowany jest przeciwko innemu współspadkobiercy, ten ostatni może nie później niż na...
 • Art. 658. kpc
  Art. 658.  Po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego w całości lub w części wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych,...
 • Art. 659. kpc
  Art. 659.  Spadkobierca, który swym obowiązkom nie uczynił zadość, może spełnić je jeszcze na posiedzeniu. W związku z materiałem...
 • Art. 660. kpc
  Art. 660. § 1.  W razie niedopełnienia przez spadkobiercę jego obowiązków lub odmowy odpowiedzi na stawiane mu pytania, sąd stosuje...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 629. kpc
  Art. 629. 
 • Art. 644. kpc
  Art. 644.   Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd...
 • Art. 645. kpc
  Art. 645. 
 • Art. 657. kpc
  Art. 657.  Jeżeli wniosek o wyjawienie skierowany jest przeciwko innemu współspadkobiercy, ten ostatni może nie później niż na...
 • Art. 662. kpc
  Art. 662.  Świadków, którzy treści testamentu ustnego nie stwierdzili na piśmie, sąd wzywa do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu...