Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 910. kpc
    Art. 910.  § 1.  Do egzekucji z praw majątkowych komornik przystąpi przez zajęcie prawa. W tym celu komornik: 1) zawiadomi dłużnika,...
  • Art. 911. kpc
    Art. 911.  Na żądanie wierzyciela komornik sporządzi opis zajętego prawa majątkowego. Art. 911 1 .   W opisie komornik zamieści w...