Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 631. kpc
  Art. 631. 
 • Art. 635. kpc
  Art. 635.  § 1.  Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu. § 2.  Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni,...
 • Art. 639. kpc
  Art. 639.   Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określi szczegółowy tryb postępowania w sprawach unormowanych w niniejszym...
 • Art. 667. kpc
  Art. 667. § 1.  Kurator spadku powinien starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą, i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku....
 • Art. 669. kpc
  Art. 669.  Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz...