Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

DZIAŁ II TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOŚCI

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 779. kpc
    Art. 779. § 1.  Do egzekucji ze spadku konieczny jest - aż do działu spadku - tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom. §...
  • Art. 788. kpc
    Art. 788. § 1.  Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na...
  • Art. 791. kpc
    Art. 791.  § 1.  Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania ruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo do...