Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 881. kpc
    Art. 881. § 1.  Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. § 2.  Komornik zawiadamia dłużnika,...
  • Art. 882. kpc
    Art. 882. § 1.   Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia: 1) przedstawił za...
  • Art. 886. kpc
    Art. 886. § 1.   Pracodawcy, który nie złożył w przepisanym terminie oświadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbał przesłania...