Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

CZĘŚĆ CZWARTA Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego Księga pierwsza a Immunitet sądowy i egzekucyjny

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1115. kpc
    Art. 1115.  § 1.  Przeciwko osobom, które na podstawie art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 korzystają z immunitetu sądowego w zakresie...
  • Art. 1116. kpc
    Art. 1116.   W razie wątpliwości co do istnienia immunitetu sądowego lub egzekucyjnego sąd może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości...