Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 606. kpc
    Art. 606.  W sprawach z zakresu prawa rzeczowego właściwy jest sąd położenia rzeczy.
  • Art. 614. kpc
    Art. 614.  Sąd uchyli zarząd, gdy odpadnie podstawa dalszego jego trwania.
  • Art. 615. kpc
    Art. 615.  Jeżeli powyższe przepisy nie stanowią inaczej, do wyznaczenia zarządcy i sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio...