Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego

Dział VIII Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 424. kpc
    Art. 424 1 . § 1.   Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu...