Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 844. kpc
  Art. 844.  § 1 . Egzekucja z ruchomości należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości, chyba że wierzyciel...
 • Art. 845. kpc
  Art. 845. § 1 . Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. § 2 . Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź...
 • Art. 854. kpc
  Art. 854.  Na każdej zajętej ruchomości komornik umieści znak ujawniający na zewnątrz jej zajęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawni...
 • Art. 855. kpc
  Art. 855. § 1 . Zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w...
 • Art. 858. kpc
  Art. 858. § 1 . Dozorca może żądać zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem oraz wynagrodzenia za dozór odpowiednio do poniesionych...