Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 845. kpc
  Art. 845. § 1 . Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. § 2 . Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź...
 • Art. 851. kpc
  Art. 851.  Jeżeli zajęte już ruchomości mają być zajęte na zaspokojenie innej jeszcze wierzytelności, komornik dokona nowego zajęcia...
 • Art. 852. kpc
  Art. 852. § 1.   Z zajętych pieniędzy komornik zaspokoi wierzycieli, a jeżeli nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli,...
 • Art. 864. kpc
  Art. 864. § 1.  Sprzedaż zajętych ruchomości nie może nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zajęcia. § 2.  Sprzedaż zajętych...
 • Art. 871. kpc
  Art. 871.   Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset...