Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1121. kpc
    Art. 1121.  § 1.  Pozwany może zgłosić żądanie zabezpieczenia kosztów przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. § 2.  Późniejsze...
  • Art. 1122 kpc
    Art. 1122 . Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia kaucji, jeżeli uznana przez niego część roszczenia powoda wystarcza na...
  • Art. 1128 kpc
    Art. 1128 .  Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowiednio w postępowaniu nieprocesowym.