Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1123. kpc
    Art. 1123. § 1.  Sąd oznaczy wysokość kaucji, mając na względzie prawdopodobną sumę kosztów, które poniesie pozwany, jednak bez...
  • Art. 1126. kpc
    Art. 1126. § 1.  Sąd na wniosek pozwanego zarządzi zaspokojenie z kaucji przyznanych mu kosztów. § 2.  Wniosek taki powinien być...
  • Art. 1127. kpc
    Art. 1127.   Pierwszeństwo zaspokojenia z kaucji złożonej przez powoda przysługuje pozwanemu przed wszystkimi innymi wierzycielami...