Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1126. kpc
    Art. 1126. § 1.  Sąd na wniosek pozwanego zarządzi zaspokojenie z kaucji przyznanych mu kosztów. § 2.  Wniosek taki powinien być...
  • Art. 1128 kpc
    Art. 1128 .  Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowiednio w postępowaniu nieprocesowym.