Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 730. kpc
    Art. 730. § 1.  W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia....
  • Art. 735. kpc
    Art. 735.  Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  • Art. 1155. kpc
    Art. 1155. § 1.  Miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie braku takiego wskazania określa je sąd...
Ostatnie wątki na forum