Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 1155. kpc
    Art. 1155. § 1.  Miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie braku takiego wskazania określa je sąd...
  • Art. 1159. kpc
    Art. 1159. § 1.  W zakresie uregulowanym przepisami niniejszej części sąd może podejmować czynności jedynie wtedy, gdy ustawa tak...
Ostatnie wątki na forum