Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 730. kpc
  Art. 730. § 1.  W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia....
 • Art. 738. kpc
  Art. 738.  Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w...
 • Art. 1155. kpc
  Art. 1155. § 1.  Miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują strony, a w razie braku takiego wskazania określa je sąd...
 • Art. 1159. kpc
  Art. 1159. § 1.  W zakresie uregulowanym przepisami niniejszej części sąd może podejmować czynności jedynie wtedy, gdy ustawa tak...
Ostatnie wątki na forum