Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 89. kpc
    Art. 89. § 1.   Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem...
  • Art. 91. kpc
    Art. 91.  Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do: 1)  wszystkich łączących się ze sprawą czynności...
  • Art. 97. kpc
    Art. 97. § 1.  Po wniesieniu pozwu sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności procesowej osobę nie mogącą na razie...