Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01

Art. 91. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1)  wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;  

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;  

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;  

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;  

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.  

Ostatnie wątki na forum