Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 9/02 Wyrok z dnia 2002-12-12
konstytucyjność przepisów dotyczących obsadzania stanowisk w korpusie służby cywilnej
Z.U. 2002 / 7A / 94
K 8/02 Wyrok z dnia 2003-06-30
konstytucyjność przepisów ustawy o izbach rolniczych nakładających na gminy obowiązek odprowadzania 2 % odpisów z wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
Z.U. 2003 / 6A / 57
K 7/02 Postanowienie z dnia 2002-05-28
Z.U. 2002 / 3A / 39
K 6/02 Wyrok z dnia 2002-05-22
konstytucyjność przepisów dotyczących opodatkowania dochodów od oszczędności
Z.U. 2002 / 3A / 33
K 56/02 Wyrok z dnia 2003-05-20
Z.U. 2003 / 5A / 42
K 55/02 Wyrok z dnia 2003-09-16
konstytucyjność art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczącego reemisji utworów radiowych i telewizyjnych w sieciach kablowych
Z.U. 2003 / 7A / 75
K 54/02 Wyrok z dnia 2004-02-24
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej Kodeks Pracy
Z.U. 2004 / 2A / 10
K 53/02 Wyrok z dnia 2003-10-29
konstytucyjność ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Z.U. 2003 / 8A / 83
K 52/02 Wyrok z dnia 2003-06-16
konstytucyjność art. 137 ustawy o służbie cywilnej, zmieniającego status pracowniczy osób zatrudnionych na podstawie mianowania
Z.U. 2003 / 6A / 54
K 51/02 Wyrok z dnia 2003-11-13
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Z.U. 2003 / 8A / 86
K 50/02 Wyrok z dnia 2004-04-26
konstytucyjność art. 91 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, dotyczącego przyznawania pomocy materialnej dla uczniów
Z.U. 2004 / 4A / 32
K 5/02 Wyrok z dnia 2003-12-03
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 9A / 98
K 5/02 Postanowienie z dnia 2003-11-18
Z.U. 2003 / 9A / 104
K 45/02 Wyrok z dnia 2004-04-20
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Z.U. 2004 / 4A / 30
K 44/02 Wyrok z dnia 2003-05-28
konstytucyjność niektórych przepisów znowelizowanej ustawy lustracyjnej
Z.U. 2003 / 5A / 44
nowsze 1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: