Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 16/02 Wyrok z dnia 2003-06-10
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 2003.109.1038 z dnia 2003-06-27
Z.U. 2003 / 6A / 52
K 14/02 Wyrok z dnia 2002-06-24
konstytucyjność przepisów dotyczących metody podziału mandatów na podstawie wyników głosowania w okręgach wyborczych
Z.U. 2002 / 4A / 45
K 13/02 Postanowienie z dnia 2003-07-17
Z.U. 2003 / 6A / 72
K 13/02 Wyrok z dnia 2003-04-02
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
Z.U. 2003 / 4A / 28
K 12/02 Wyrok z dnia 2004-03-09
konstytucyjność przepisów ograniczających uprawnienia kombatanckie
Z.U. 2004 / 3A / 19
K 11/02 Wyrok z dnia 2002-06-19
konstytucyjność przepisów nowelizujących ustawę lustracyjną
Z.U. 2002 / 4A / 43
K 10/02 Postanowienie z dnia 2003-10-21
Z.U. 2003 / 8A / 88
K 1/02 Postanowienie z dnia 2002-07-09
Z.U. 2002 / 4A / 55
1 2 3 4 starsze
  • Adres publikacyjny: