Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 28/02 Wyrok z dnia 2003-02-24
konstytucyjność przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 2A / 13
K 28/02 Postanowienie z dnia 2003-02-24
Z.U. 2003 / 2A / 18
K 27/02 Wyrok z dnia 2002-12-10
o zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących trybu tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin
Z.U. 2002 / 7A / 92
K 26/02 Postanowienie z dnia 2003-07-15
konstytucyjność przepisów ustawy o partiach politycznych, dotyczących korzystania z majątku własnego partii
Z.U. 2003 / 6A / 70
K 25/02 Postanowienie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 5A / 72
K 25/02 Postanowienie z dnia 2004-05-05
Z.U. 2004 / 5A / 48
K 24/02 Wyrok z dnia 2003-02-18
zgodność z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 2003 / 2A / 11
K 23/02 Postanowienie z dnia 2002-10-16
Z.U. 2002 / 5A / 76
K 22/02 Postanowienie z dnia 2002-12-19
Z.U. 2002 / 7A / 99
K 20/02 Wyrok z dnia 2003-09-23
konstytucyjność art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), ograniczającego roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody
Z.U. 2003 / 7A / 76
K 2/02 Wyrok z dnia 2003-01-28
zgodność z Konstytucją przepisów formułujących zakazy reklamy i promocji produktów wykorzystujących podobieństwo do napojów alkoholowych
Z.U. 2003 / 1A / 4
K 19/02 Wyrok z dnia 2005-03-30
Zasady uzyskiwania świadczeń przedemerytalnych
Z.U. 2005 / 3A / 28
K 18/02 Wyrok z dnia 2003-04-28
konstytucyjność przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących kwestie dochodzenia ojcostwa
Z.U. 2003 / 4A / 32
K 17/02 Postanowienie z dnia 2002-09-02
Z.U. 2002 / 5A / 68
K 16/02 Postanowienie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 6A / 67
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: