Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
K 43/02 Wyrok z dnia 2003-06-03
zgodność z Konstytucją przepisów regulujących wydawanie zgody na wyjazd i pobyt za granicą żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy zawodowych
Z.U. 2003 / 6A / 49
K 43/02 Postanowienie z dnia 2003-05-27
Z.U. 2003 / 5A / 45
K 42/02 Postanowienie z dnia 2004-05-19
Z.U. 2004 / 5A / 53
K 42/02 Wyrok z dnia 2005-04-20
Spółdzielnie mieszkaniowe
Z.U. 2005 / 4A / 38
K 41/02 Wyrok z dnia 2002-11-20
abolicja podatkowa i deklaracje majątkowe
Z.U. 2002 / 6A / 83
K 40/02 Wyrok z dnia 2004-05-04
konstytucyjność regulacji dotyczących kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
Z.U. 2004 / 5A / 38
K 4/02 Wyrok z dnia 2003-10-07
konstytucyjność ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową
Z.U. 2003 / 8A / 80
K 39/02 Postanowienie z dnia 2004-05-05
Z.U. 2004 / 5A / 49
K 37/02 Wyrok z dnia 2003-11-25
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 24 lipca 2002 r. o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju
Z.U. 2003 / 9A / 96
K 34/02 Wyrok z dnia 2003-04-14
konstytucyjność niektórych przepisów Karty Nauczyciela
Z.U. 2003 / 4A / 30
K 33/02 Wyrok z dnia 2002-12-19
konstytucyjność przepisów dotyczących rekompensat za mienie zabużańskie
Z.U. 2002 / 7A / 97
K 32/02 Wyrok z dnia 2003-11-17
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 2003 / 9A / 93
K 31/02 Wyrok z dnia 2004-10-12
konstytucyjność ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczących odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu za zobowiązania likwidowanych placówek opieki zdrowotnej
Z.U. 2004 / 9A / 91
K 30/02 Wyrok z dnia 2003-02-26
zgodność z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym
Z.U. 2003 / 2A / 16
K 3/02 Wyrok z dnia 2003-12-08
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Z.U. 2003 / 9A / 99
1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: