Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 9/00 Wyrok z dnia 2000-12-04
konstytucyjność przepisów ustaw regulujących zasady opłacania składek przez emerytów i rencistów
Z.U. 2000 / 8 / 294
K 8/00 Postanowienie z dnia 2000-10-11
Z.U. 2000 / 6 / 196
K 7/00 Wyrok z dnia 2000-11-14
konstytucyjność przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
Z.U. 2000 / 7 / 259
K 6/00 Postanowienie z dnia 2001-10-24
Z.U. 2001 / 7 / 224
K 5/00 Wyrok z dnia 2001-01-17
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie w jakim dotyczy on usług lombardowych
Z.U. 2001 / 1 / 2
K 40/00 Postanowienie z dnia 2001-10-08
Z.U. 2001 / 7 / 220
K 4/00 Postanowienie z dnia 2000-11-21
konstytucyjność przepisów prawa bankowego
Z.U. 2000 / 8 / 299
K 39/00 Wyrok z dnia 2002-02-20
konstytucyjność przepisów określających warunki, jakie musi spełniać Polski Związek Działkowców występując z roszczeniem o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład pracowniczych ogrodów działkowych
Z.U. 2002 / 1A / 4
K 38/00 Postanowienie z dnia 2001-11-06
Z.U. 2001 / 8 / 260
K 37/00 Wyrok z dnia 2001-05-22
niekonstytucyjność przepisów wprowadzających obowiązek przynależności lekarzy weterynarii do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej
Z.U. 2001 / 4 / 86
K 36/00 Wyrok z dnia 2002-10-08
konstytucyjność przepisów regulujących status zawodowy policjanta
Z.U. 2002 / 5A / 63
K 35/00 Postanowienie z dnia 2001-06-20
Z.U. 2001 / 6 / 167
K 33/00 Wyrok z dnia 2001-10-30
konstytucyjność zasad sprzedaży lokatorom mieszkań zakładowych
Z.U. 2001 / 7 / 217
K 32/00 Wyrok z dnia 2001-03-19
konstytucyjności przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, w zakresie, w jakim regulują one procedurę przyznawania stopni specjalizacji zawodowych
Z.U. 2001 / 3 / 50
K 31/00 Postanowienie z dnia 2001-12-05
Z.U. 2001 / 8 / 269
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: