Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 23, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 23/00 Wyrok z dnia 2001-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów prawa spółdzielczego regulujących zasady dziedziczenia, wynajmu i prawa własności lokalu spółdzielczego
Z.U. 2001 / 5 / 124
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: