Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/00
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
K 19/00 Wyrok z dnia 2001-05-07
niekonstytucyjność przepisów tzw. ustawy kominowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona wynagradzania osób pełniących kierownicze stanowiska w państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych
Z.U. 2001 / 4 / 82
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: