Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 9/09 Postanowienie z dnia 2012-01-24
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 13
K 8/09 Wyrok z dnia 2011-09-13
Poręczenie Skarbu Państwa za niespłacony kredyt (zasady wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych)
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 72
K 7/09 Wyrok z dnia 2009-07-21
Dopuszczalność wznowienia postępowania sądowego w sprawach wyborczych
Z.U. 2009 / 7A / 113
K 6/09 Wyrok z dnia 2010-02-24
Zasady naliczania wysokości emerytur
Z.U. 2010 / 2A / 15
K 5/09 Postanowienie z dnia 2010-04-29
Z.U. 2010 / 4A / 42
K 4/09 Wyrok z dnia 2011-04-07
Pozbawienie emerytury mundurowej, świadczeń w okresie zawieszenia dyscyplinarnego, zwolnienia ze służby, prawa do służbowego lokalu mieszkalnego.
Z.U. 2011 / 3A / 20
K 4/09 Wyrok z dnia 2011-04-07
Pozbawienie emerytury mundurowej, świadczeń w okresie zawieszenia dyscyplinarnego, zwolnienia ze służby, prawa do służbowego lokalu mieszkalnego.
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 20
K 36/09 Postanowienie z dnia 2011-10-25
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 1000
K 36/09 Wyrok z dnia 2012-01-11
Wyłączenie w stosunku do informacji IPN o przebiegu służby funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL kontroli instancyjnej przed IPN oraz skargi do sądu administracyjnego Dz.U. 2012..80 z dnia 2012-01-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 3
K 35/09 Wyrok z dnia 2010-10-19
Upoważnienie dla Marszałka Sejmu do nadania, na wniosek RPO, statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
Z.U. 2010 / 8A / 77
K 34/09 Postanowienie z dnia 2011-11-29
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 101
K 31/09 Postanowienie z dnia 2010-02-25
Z.U. 2010 / 2A / 19
K 3/09 Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
Z.U. 2011 / 1A / 5
K 3/09 Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
Z.U. 2011 / 1A / 4
K 3/09 Postanowienie z dnia 2011-01-31
Komisja Majątkowa (wyłączenie sędziego)
(PDF) Pobierz 684997 bajtów.Z.U. 2011 / 1A / 4
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: