Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 15, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
K 15/09 Wyrok z dnia 2010-02-11
Zasady podwyższania emerytur wojskowych
Z.U. 2010 / 2A / 11
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: