Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/95
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
K 9/95 Orzeczenie z dnia 1996-01-31
w sprawie wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego budowanego bez wymaganego zezwolenia nie zakończonego przed 1 I 1995 r (OTK 1996 cz. I s. 41-62)
Z.U. 1996 / 1 / 2
K 8/95 Orzeczenie z dnia 1995-10-04
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 2 / 8
K 7/95 Orzeczenie z dnia 1996-11-19
Z.U. 1996 / 6 / 49
K 6/95 Orzeczenie z dnia 1995-12-05
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 3 / 19
K 4/95 Orzeczenie z dnia 1995-10-23
w sprawie dodatków mieszkaniowych (OTK 1995 cz. II s. 72-101)
Z.U. 1995 / 2 / 11
K 31/95 Postanowienie z dnia 1996-01-16
Z.U. 1996 / 1 / 3
K 30/95 Orzeczenie z dnia 1996-05-14
Z.U. 1996 / 3 / 20
K 29/95 Orzeczenie z dnia 1996-04-23
w sprawie zasady niepołączalności pełnienia mandatu radnego z zatrudnieniem w administracji tej samej gminy (OTK 1996 cz. I s. 78-95)
Z.U. 1996 / 2 / 10
K 28/95 Orzeczenie z dnia 1995-12-28
w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych (OTK 1995 cz. II s. 217-224)
Z.U. 1995 / 3 / 21
K 27/95 Orzeczenie z dnia 1996-11-20
Z.U. 1996 / 6 / 50
K 26/95 Postanowienie z dnia 1997-03-05
Z.U. 1997 / 1 / 13
K 25/95 Orzeczenie z dnia 1996-12-03
w sprawie najmu lokali mieszkalnych i dodatków mieszkaniowych (OTK 1996 t. II s. 363-387)
Z.U. 1996 / 6 / 52
K 24/95 Postanowienie z dnia 1997-01-28
Z.U. 1997 / 1 / 10
K 23/95 Orzeczenie z dnia 1995-11-20
w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur (OTK 1995 cz. II s. 112-126)
Z.U. 1995 / 3 / 14
K 22/95 Orzeczenie z dnia 1996-05-29
Z.U. 1996 / 3 / 21
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: