Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 9/97 Postanowienie z dnia 1998-01-20
Z.U. 1998 / 1 / 6
K 8/97 Wyrok z dnia 1997-12-16
w sprawie ulgi budowlanej; art. 27a ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
Z.U. 1997 / 5_6 / 70
K 7/97 Postanowienie z dnia 1997-10-22
Z.U. 1997 / 3_4 / 49
K 6/97 Orzeczenie z dnia 1997-09-30
art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
Z.U. 1997 / 3_4 / 38
K 5/97 Wyrok z dnia 1998-01-13
art. 3 ust. 2 ustawy z 5 lipca 1996 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej wypłaty przez gminy wynagrodzenia za dotychczasowy urlop bezpłatny jak za urlop wypoczynkowy
Z.U. 1998 / 1 / 3
K 42/97 Wyrok z dnia 1998-11-17
przepisy pozbawiające prawa swobodnego zrzeszania się w związkach zawodowych niektórych pracowników Najwyższej Izby Kontroli
Z.U. 1998 / 7 / 113
K 41/97 Wyrok z dnia 1998-12-08
postępowanie dyscyplinarne komorników
Z.U. 1998 / 7 / 117
K 40/97 Postanowienie z dnia 1998-03-24
o źródłach dochodów Warszawy i wyborze jej Prezydenta
Z.U. 1998 / 2 / 12
K 4/97 Postanowienie z dnia 1997-11-05
Z.U. 1997 / 3_4 / 53
K 39/97 Wyrok z dnia 1998-11-10
o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne
Z.U. 1998 / 6 / 99
K 38/97 Wyrok z dnia 1998-05-04
art. 3 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 1 i art. 39 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych
Z.U. 1998 / 3 / 31
K 37/97 Wyrok z dnia 1998-05-06
art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 1998 / 3 / 33
K 36/97 Wyrok z dnia 1998-10-06
orzekanie przez organ administracji o przepadku na rzecz Skarbu Państwa środków odurzających, substancji psychotropowych oraz ich preparatów i prekursorów
Z.U. 1998 / 5 / 65
K 35/97 Wyrok z dnia 1998-05-05
ustawa z 26 czerwca 1997 roku o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1998 / 3 / 32
K 34/97 Wyrok z dnia 1998-06-03
w sprawie ustawy o związkach zawodowych; przejęcie majątku Funduszu Wczasów Pracowniczych przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Z.U. 1998 / 4 / 49
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: