Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 1/97 Wyrok z dnia 1997-12-03
art. 6 ustawy z 10 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowego i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych
Z.U. 1997 / 5_6 / 68
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: