Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/97
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 25, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
K 25/97 Orzeczenie z dnia 1997-09-22
ustawa o paliwie rolniczym uchwalonej przez Sejm RP 7 lutego 1997 roku
Z.U. 1997 / 3_4 / 35
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: