Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/06
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 06
sygnaturaopispublikacja
K 8/06 Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 170
K 6/06 Wyrok z dnia 2006-04-19
Aplikacje adwokackie
Z.U. 2006 / 4A / 45
K 5/06 Postanowienie z dnia 2006-02-08
Z.U. 2006 / 2A / 21
K 41/06 Postanowienie z dnia 2007-11-28
Z.U. 2007 / 10A / 151
K 40/06 Postanowienie z dnia 2007-05-09
Z.U. 2007 / 6A / 54
K 40/06 Postanowienie z dnia 2007-05-09
Z.U. 2007 / 6A / 55
K 40/06 Postanowienie z dnia 2008-07-08
Z.U. 2008 / 6A / -988
K 40/06 Postanowienie z dnia 2008-07-08
kara pieniężna za wydobywanie kopaliny
Z.U. 2008 / 6A / 113
K 4/06 Wyrok z dnia 2006-03-23
Ustawa z 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Z.U. 2006 / 3A / 32
K 4/06 Postanowienie z dnia 2006-02-22
Z.U. 2006 / 2A / 24
K 37/06 Wyrok z dnia 2009-04-08
Zmiana granic gmin i powiatów (Uwaga!
S 3/09 12.05.2009, ZU 2009/5A/75)
Z.U. 2009 / 4A / 47
K 35/06 Wyrok z dnia 2008-09-02
Ustawa o zmianie ustawy o Policji
Z.U. 2008 / 7A / 120
K 34/06 Wyrok z dnia 2008-02-05
Przymusowe doprowadzenie
Z.U. 2008 / 1A / 2
K 33/06 Wyrok z dnia 2008-07-10
Ustalanie okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Z.U. 2008 / 6A / 106
K 32/06 Postanowienie z dnia 2007-07-09
Z.U. 2007 / 7A / 85
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: