Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 9/05 Wyrok z dnia 2006-02-20
Pozbawienie niektórych obywateli polskich oraz UE czynnego, a także biernego prawa wyborczego
Z.U. 2006 / 2A / 17
K 8/05 Postanowienie z dnia 2005-11-15
Z.U. 2005 / 10A / 124
K 7/05 Wyrok z dnia 2006-09-19
Zwrot podatku VAT przy zakupie samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji
Z.U. 2006 / 8A / 107
K 6/05 Wyrok z dnia 2008-04-03
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości Z.U. 2008 / 3A / -1
K 6/05 Wyrok z dnia 2008-04-03
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Z.U. 2008 / 3A / 41
K 55/05 Wyrok z dnia 2006-09-12
Brak określenia sposobu sporządzania wykazu dróg krajowych i wojewódzkich
Z.U. 2006 / 8A / 104
K 54/05 Wyrok z dnia 2007-03-12
Utrata mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Z.U. 2007 / 3A / 25
K 53/05 Wyrok z dnia 2006-06-14
Prawo podatkowe
Z.U. 2006 / 6A / 66
K 51/05 Wyrok z dnia 2006-09-05
Spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
Z.U. 2006 / 8A / 100
K 50/05 Wyrok z dnia 2008-06-12
Wyłączenie z podatku od towarów i usług (VAT) (Uwaga!
S 3/08 z 12.06.2008, ZU 2008/5A/94)
Z.U. 2008 / 5A / 79
K 50/05 Postanowienie z dnia 2008-07-04
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
Z.U. 2008 / 6A / 111
K 5/05 Wyrok z dnia 2006-05-24
Wynagrodzenie współtwórców utworów audiowizualnych
Z.U. 2006 / 5A / 59
K 49/05 Postanowienie z dnia 2005-12-12
Z.U. 2005 / 11A / 142
K 48/05 Postanowienie z dnia 2005-10-26
Z.U. 2005 / 9A / 109
K 47/05 Wyrok z dnia 2007-03-19
Ustanowienie obrońcy w procesie dyscyplinarnym funkcjonariusza: Straży Granicznej, Policji i Służby Celnej
Z.U. 2007 / 3A / 27
nowsze 1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: